Bochnia /Zabytkowa Kopalnia Soli/ i Dębno /zamek/

    Bielsko- Bochnia (zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Soli chodnik o długości 1500 m. z zabytkowymi kaplicami, unikalnymi komorami solnymi wykutymi w solnych skałach, na głębokości 250m., z oryginalnymi narzędziami i urządzeniami górniczymi, w 2013 roku Kopalnia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO)- Dębno (zwiedzanie zamku wielkopańska rezydencja, która przetrwała do dzisiejszych czasów w stanie niemal niezmienionym od czasów powstania, uchodzi za perłę polskiej architektury późnego gotyku )- Bielsko.

Orientacyjny czas trwania wycieczki od 7.00 do 18.00

Cennik

  • 20- 29 osób płatnych ,00 zł/ osobę (+3 osoby opieki)
  • 30- 39 osób płatnych ,00 zł/ osobę (+3 osoby opieki)
  • 40- 54 osób płatnych ,00 zł/ osobę (+4- 5 osób opieki)

Świadczenia

  • przejazd autokarem
  • opłaty parkingowe i drogowe
  • pilot/ przewodnik
  • bilety wstępów do obiektów objętych programem
  • dodatkowi przewodnicy w zwiedzanych obiektach
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Pomocowy

Uwaga

Termin

Do uzgodnieniaZadaj pytanie o wycieczkę


odśwież obrazek