Szlak Renesansu /Baranów Sandomierski, Sandomierz, Kozłówka/

1 dzień

Bielsko- Baranów Sandomierski (Zespół Zamkowo- Parkowy późnorenesansowa rezydencja magnacka, która ze względu na podobieństwa nazywana jest Małym Wawelem; spacer po parku)- Sandomierz (Podziemna Trasa Turystyczna zespół piwnic kupieckich, obiekt stanowi integralną część staromiejskiego zespołu zabytkowego Sandomierza; Katedra, Brama Opatowska ozdobiona renesansową attyką, jedna z czterech wchodzących w kompleks dawnych murów obronnych; Dom Długosza /dawna Mansjonaria/ został wybudowany przez mistrza Jana z Krakowa w 1476 roku w stylu późnogotyckim, na kamiennym podmurowaniu z cegły)

2 dzień

Kazimierz Dolny (ruiny zamku kazimierzowskiego zespół fortyfikacji obronnych z XIII i XIV wieku, Kościół farny ufundowany przez Kazimierza Wielkiego ok. 1325 roku i rozbudowany w stylu renesansowym w latach 1610- 1613, Kamienica Celejowska budowla wzniesiona przed 1635 r., dla Bartłomieja Celeja, stąd nazwa; stanowi wyjątkowo cenny przykład renesansowo-manierystycznej architektury mieszczańskiej, Spichlerz kazimierskie spichlerze to usytuowany wzdłuż Wisły, wyjątkowy zespół zabytków, nie mający swojego odpowiednika nigdzie indziej)- Nałęczów (Muzeum Stefana Żeromskiego drewniana "Chata", miejsce pracy twórczej i wypoczynku pisarza lub Bolesława Prusa ekspozycja stała ukazuje biografię i twórczość Prusa, w układzie chronologicznym zaprezentowane zostały na niej różnego rodzaju pamiątki po pisarzu)- Kozłówka (Zespół Pałacowo- Parkowy Zamoyskich późnobarokowa rezydencja magnacka, dawna siedziba arystokratycznych rodów Bielińskich i Zamoyskich, obecnie jeden z najlepiej zachowanych zespołów pałacowych w Europie; wnętrza pałacu, zachowane w pierwotnym układzie, zachwycają bogatą kolekcją malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego z XVIII, XIX i początku XX wieku, posiadają nieporównywalny w Polsce i bardzo rzadki w Europie stopień autentyzmu; Muzeum Socrealizmu w budynku dawnej powozowni znajduje się jedyna w Polsce Galeria Sztuki Socrealizmu, prezentująca najciekawsze prace z I połowy lat 50. XX wieku)

3 dzień

Lublin (Zamek początki zamku związane są z powstaniem w XII wieku kasztelanii lubelskiej, cenny zabytek sztuki romańskiej zachowany do dzisiaj i Kaplica Kościół Trójcy Świętej nazywany Kaplicą Zamkową jest jednym z najcenniejszych i najciekawszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie; Archikatedra św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty powstała w XVI wieku na ziemiach należących do Andrzeja Tęczyńskiego, została zbudowana w stylu barokowym, jednak w pewnych miejscach można się doszukać detali renesansowych)- Bielsko

Wyjazd o godz. 7.00, powrót około godz. 21.00 dwa dni później

Cennik

 • koszt wycieczki uzależniony jest od wielkości grupy oraz uzgodnionych świadczeń

Świadczenia

 • przejazd autokarem
 • opłaty parkingowe i drogowe
 • pilot/ przewodnik
 • 2 obiadokolacje /pełny obiad/
 • 2 noclegi /pokoje 2- i 3- osobowe/
 • 2 śniadania
 • bilety wstępów do obiektów objętych programem
 • dodatkowi przewodnicy w zwiedzanych obiektach
 • ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Pomocowy

Uwaga

    Do pokoju 1 osobowego konieczna dopłata.

Termin

    Do uzgodnieniaZadaj pytanie o wycieczkę