Szlak Renesansu /Dębno, Baranów Sandomierski, Sandomierz/

1 dzień

Bielsko- Dębno (Zamek wielkopańska rezydencja, która przetrwała do dzisiejszych czasów w stanie niemal niezmienionym od czasów powstania, uchodzi za perłę polskiej architektury późnego gotyku )- Baranów Sandomierski (Zespół Zamkowo- Parkowy późnorenesansowa rezydencja magnacka, która ze względu na podobieństwa nazywana jest Małym Wawelem; spacer po parku)

2 dzień

Sandomierz (Podziemna Trasa Turystyczna zespół piwnic kupieckich, obiekt stanowi integralną część staromiejskiego zespołu zabytkowego Sandomierza; Katedra, Brama Opatowska ozdobiona renesansową attyką, jedna z czterech wchodzących w kompleks dawnych murów obronnych; Dom Długosza /dawna Mansjonaria/ został wybudowany przez mistrza Jana z Krakowa w 1476 roku w stylu późnogotyckim, na kamiennym podmurowaniu z cegły)- Ujazd (Zamek „Krzyżtopór” ruiny powstałej w latach 1627–1644 rezydencji pałacowej otoczonej fortyfikacjami bastionowymi; należał do najpiękniejszych rezydencji magnackich)- Bielsko

Wyjazd o godz. 7.00, powrót około godz. 20.00 następnego dnia

Cennik

 • koszt wycieczki uzależniony jest od wielkości grupy oraz uzgodnionych świadczeń

Świadczenia

 • przejazd autokarem
 • opłaty parkingowe i drogowe
 • pilot/ przewodnik
 • 1 obiadokolacja /pełny obiad/
 • 1 nocleg /pokoje 2- i 3- osobowe/
 • 1 śniadanie
 • bilety wstępów do obiektów objętych programem
 • dodatkowi przewodnicy w zwiedzanych obiektach
 • ubezpieczenie NNW
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Pomocowy

Uwaga

    Do pokoju 1 osobowego konieczna dopłata.

Termin

    Do uzgodnieniaZadaj pytanie o wycieczkę


odśwież obrazek