Wieliczka /Zabytkowa Kopalnia Soli Trasa Turystyczna/- Kraków /Kościół Mariacki/

    Bielsko- Wieliczka (Zabytkowa Kopalnia Soli w 1978 roku wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zwiedzanie Trasy Turystycznej przepiękne podziemne komory, w tym niepowtarzalna Kaplica św. Kingi, solankowe jeziorka, rzeźby wykonane przez górnikówi Muzeum Żup Krakowskich zabytkowe górnicze maszyny i eksponaty związane zarówno z pracą dawnych wielickich górników, jak również z ich tradycjami i życiem codziennym)- Kraków (spacer Traktem Królewskim na Rynek, zwiedzanie Kościoła Mariackiego w środku jeden z najcenniejszych ołtarzy gotyckich w Europie, projektowany przez Wita Stwosza; Sukiennice XIII-wieczny, handlowy, budynek pośrodku Rynku Głównego, w którym znajdowały się kramy, lub składy, najczęściej z suknem- stąd nazwa, Barbakan część dawnej fortyfikacji miasta, Brama Floriańska średniowieczna brama miejska z basztą, czas wolny)- Bielsko

Orientacyjny czas trwania wycieczki od 7.00 do 19.00

Cennik

  • koszt wycieczki uzależniony jest od wielkości grupy oraz uzgodnionych świadczeń

Świadczenia

  • przejazd autokarem
  • opłaty parkingowe i drogowe
  • pilot/ przewodnik
  • bilety wstępów do obiektów objętych programem
  • dodatkowi przewodnicy w zwiedzanych obiektach
  • ubezpieczenie NNW
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Pomocowy

Uwaga

Termin

Do ustaleniaZadaj pytanie o wycieczkę


odśwież obrazek