Szlak Orlich Gniazd /Pustynia Błędowska, Ogrodzieniec.../

    Bielsko- Błędów (Pustynia Błędowska miniatura pustyni, jedyna w Polsce i Europie Środkowej)- Ogrodzieniec (Zamek Ogrodzieniec najsłynniejsza warownia Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej, a także jedna z najbardziej okazałych i najciekawszych na szlaku Orlich Gniazd)- Mirów (ruiny zamku typowe „orle gniazdo”, jeden z najpiękniejszych obiektów na szlaku Orlich Gniazd )- przejście niezwykle urodziwą ścieżką do Bobolic (zamek Bobolice królewski zamek zbudowany w połowie XIV wieku, następnie przebudowany)- Bielsko

Orientacyjny czas trwania wycieczki od 8.00 do 19.00

Cennik

  • koszt wycieczki uzależniony jest od wielkości grupy oraz uzgodnionych świadczeń

Świadczenia

  • przejazd autokarem
  • opłaty parkingowe i drogowe
  • pilot/ przewodnik
  • bilety wstępów do obiektów objętych programem
  • dodatkowi przewodnicy w zwiedzanych obiektach
  • ubezpieczenie NNW
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Pomocowy

Uwaga

Termin

Do uzgodnieniaZadaj pytanie o wycieczkę


odśwież obrazek