Ojców

    Bielsko- Ojców (Grota Łokietka jaskinia krasowa, składająca się z dwóch dużych komnat; w jaskini występują niewielkie stalaktyty i stalagmity; przejście trasą turystyczną przez Bramę Krakowską do Jaskini Ciemnej jaskinię zwiedza się przy blasku świec; Ekspozycja Przyrodnicza Ojcowskiego Parku Narodowego nowoczesne Centrum Edukacyjno- Muzealne, z niezwykle ciekawą ekspozycją prezentującą geologię, hydrologię, zwierzęta i roślinność Doliny Prądnika, oraz prahistorię człowieka w tym miejscu; Kościółek na Wodzie, Studnia Miłości, przejazd Doliną Prądnika do Pieskowej Skały po drodze można podziwiać ciekawe formy skalne i wywierzyska; Maczuga Herkulesa niezwykle osobliwa skała, wejście na dziedziniec Zamku Pieskowa Skała warowna rezydencja renesansowa z zachowanymi elementami średniowiecznymi i uzupełnieniami z późniejszych epok)- Bielsko

      Orientacyjny czas trwania wycieczki od 7.00 do 19.00

Cennik

  • koszt wycieczki uzależniony jest od wielkości grupy oraz uzgodnionych świadczeń

Świadczenia

  • przejazd autokarem
  • opłaty parkingowe i drogowe
  • pilot/ przewodnik
  • bilety wstępów do obiektów objętych programem
  • dodatkowi przewodnicy w zwiedzanych obiektach
  • ubezpieczenie NNW
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Pomocowy

Uwaga

Termin

Do uzgodnieniaZadaj pytanie o wycieczkę


odśwież obrazek