Bochnia /Zabytkowa Kopalnia Soli/ i Dębno /zamek/

    Bielsko- Bochnia (zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Soli chodnik o długości 1500 m. z zabytkowymi kaplicami, unikalnymi komorami solnymi wykutymi w solnych skałach, na głębokości 250m., z oryginalnymi narzędziami i urządzeniami górniczymi, w 2013 roku Kopalnia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO)- Dębno (zwiedzanie zamku wielkopańska rezydencja, która przetrwała do dzisiejszych czasów w stanie niemal niezmienionym od czasów powstania, uchodzi za perłę polskiej architektury późnego gotyku )- Bielsko.

Orientacyjny czas trwania wycieczki od 7.00 do 19.00

Cennik

  • koszt wycieczki uzależniony jest od wielkości grupy oraz uzgodnionych świadczeń

Świadczenia

  • przejazd autokarem
  • opłaty parkingowe i drogowe
  • pilot/ przewodnik
  • bilety wstępów do obiektów objętych programem
  • dodatkowi przewodnicy w zwiedzanych obiektach
  • ubezpieczenie NNW
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
  • Ubezpieczeniowy Fundusz Pomocowy

Uwaga

Termin

Do ustaleniaZadaj pytanie o wycieczkę


odśwież obrazek