Wyszukaj wycieczkęGóry Świętokrzyskie i Muzeum Zegarów

1 dzień

Bielsko- Jędrzejów (Muzeum Zegarów drugi co do wielkości na świecie zbiór zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych)- Chęciny (zwiedzanie ruin zamku dawna siedziba Piastów zbudowana przed 1306 rokiem, miejsce przechowywania skarbu koronnego)- Bartków (dąb Bartek jedno z najstarszych drzew w Polsce, liczy około 700 lat)- Oblęgorek (zwiedzanie dworku Henryka Sienkiewicza- dar narodu polskiego z okazji 25-lecia twórczości pisarza)

2 dzień

Szklana Huta (wejście na Święty Krzyż gołoborze; zwiedzanie Klasztoru, Muzeum Misyjnego, krypt)- Kielce (Kadzielnia amfiteatr położony na terenie rezerwatu geologicznego)- Tokarnia (Park Etnograficzny- Muzeum Wsi Kieleckiej został tu odtworzony typowy układ osadniczy wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej)- Bielsko

Wyjazd 7.00- powrót około 19.00 następnego dnia

Biuro Podróży - Cennik

20- 29 osób płatnych - ,00 zł/ osobę (+3 osoby opieki) 
30- 39 osób płatnych - ,00 zł/ osobę (+3 osoby opieki) 
40- 54 osób płatnych - ,00 zł/ osobę (+4-5 osób opieki)

Świadczenia wycieczki

  • autokar
  • parkingi i opłaty drogowe
  • pilot/ przewodnik
  • obiadokolacja (pełny obiad)
  • nocleg
  • śniadanie
  • bilety wstępów do obiektów objętych programem
  • dodatkowi przewodnicy w zwiedzanych obiektach

Góry Świętokrzyskie i Muzeum Zegarów - Galeria

Skontaktuj się z biurem podróży PIONIER

Na cenę każdej wycieczki krajowej składa się: przejazd autokarem, opieka pilota, przewodnika, bilety wstępów do wszystkich zwiedzanych obiektów objętych programem oraz parkingi, a przy wycieczkach kilkudniowych - również noclegi i wyżywienie (śniadania i obiadokolacje, tzn. pełne obiady w godzinach wieczornych).